CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ - NKVIETNAM

PRO SOUND AND LIGHTINGAND LIGHTING

HOTLINE: 0913.009922 Mr.Cường

»Dự án

Cung cấp lắp đặt hệ thống Âm thanh - Ánh sáng Thư Viện - Bảo tàng Quảng Ninh

11:12 | Thứ Ba, 08/09/15 | Lượt xem: 3084

Ngày 13-10 vừa qua, công ty NKVietnam đã hoàn thành dự án cung cấp lắp đặt hệ thống Âm thanh - Ánh sáng cho dự án Bảo tàng Quảng Ninh. Dự án bao gồm các hạng mục:

- Cung cấp lắp đặt hệ thống Ánh sáng biểu diễn cho hội trường Thư Viện Quảng Ninh
- Cung cấp lắp đặt hệ thống giàn cơ khí treo đèn, điều khiển tự động 
- Cung cấp lắp đặt hệ thống phông màn chuyên dụng cho hội trường biểu diễn cho hội trường Thư Viện Quảng Ninh (sử dụng hệ thống phông màn chuyên dụng K&M - USA)
- Cung cấp lắp đặt hệ thống Âm thanh biểu diễn cho hội trường Thư Viện Quảng Ninh (sử dụng hệ thống Âm thanh biểu diễn chuyên nghiệp Montarbo-Italy)
- Cung cấp lắp đặt hệ thống Âm thanh thông báo cho tòa nhà Bảo tàng Quảng Ninh (sử dụng hệ thống Âm thanh thông báo Montarbo-Italy)
- Cung cấp lắp đặt hệ thống Âm thanh hội thảo cho phòng hội thảo - Bảo tàng Quảng Ninh (sử dụng thiết bị hội thảo Montarbo-Italy)
- Cung cấp lắp đặt hệ thống thiết bị thuyết minh - phiên dịch cầm tay thông minh AudioGuide cho hệ thống thuyết minh hiện vật lịch sử cho Bảo tàng Quảng Ninh ( sử dụng hệ thống thuyết minh-phiên dịch Audio Conexus - Canada)
Một số hình ảnh về dự án

 

Hỗ trợ trực tuyến

  • Kinh doanh
  • Tư vấn 0962.78.8118
  • Kỹ thuật 0902.137.836

Sản phẩm mới

Đối tác